Lösa förbindelser

Starttider: Sön 13 aug, 08:00-10:40
Spelform: Irish grennsome
Max antal: 40 par
Anmälan senast: Tors 10 aug kl. 16.00