Kommittéer

Tävlingskommittéen
Styrelsen

Juniorkommittéen
Nicklas Harlin

Damkommittéen
Erica Larsson

Seniorkommittéen
Arne Norlin