Kommittéer

Tävlingskommittéen
Thomas Andersson, Robert Vogt

Juniorkommittéen
Nicklas Harlin

Damkommittéen
Erica Larsson

Seniorkommittéen
Arne Norlin