PROTOKOLL ANTIKRUNDANS HÖSTMÖTE 2019-11-21


1. MÖTETS ÖPPNANDE

Efter glögg och pepparkakor,sponsrade av golfklubben, hälsade Arne Norlin alla välkommna.

Ledningsgruppen bestående av Arne Norlin, K-G Andersson och Ulla Öberg
omvaldes på 1 år


2. SPELFORM

Beslutades att:

* Fortsätta med slaggolf

* Endast ha ett korthålspris per runda och alternera mellan hål 4 och 16

* Återinföra pris för bäst ut och bäst in, med den förändringen att dessa priser inte kan erhållas
av de som redan fått pris enligt prislistan.
Prislistan kommer att omarbetas av ledningsgruppen,och presenteras på vårmötet.

* Höja spelavgiften till 40 kr.

3. SLUTTABELLEN

Efter omröstning beslutades att ta bort det befintliga poängberäkningssystemet, och
ersätta det med order of merit.

Sluttabellen omfattas av de 15 bästa rundorna ,lika tidigare

Förslag kom på ändring av av särskiljning vid lika resultat i sluttabellen.Det skall i första hand
avgöras på HCP och vid lika HCP avgör den bästa nettoscoren under säsongen.
Detta är en förändring i stadgarna och beslut tas vid vårmötet

4. ANMÄLAN

Efter livliga diskussioner,beslöts att vi behåller systemet som vi införde till säsongen 2019,
föranmälan i GIT, men även direktanmälan på speldagen

Under säsongen kommer det att vid något eller några tillfällen att testas med GIT fullt ut,
dvs.obligatorisk anmälan dagen innan och lottning med tilldelade starttider.

Mårten kom med förslag på utbildning i GIT under våren.
Han föreslog även att det kanske finns möljlighet att lägga upp en länk på golfklubbens hemsida,
där Antikrundans information kommer att finnas tillgänglig.
Han undersöker möjligheterna, och informerar på vårmötet.

5. JOURLISTA

Önskemål kom om bisittare till tävlingsledare.
Ledningsgruppen omarbetar jourlistan,och presenterar förslag på vårmötet.

6. SERIESPEL

Kenneth Björnlund fortsätter som lagledare för H70
Dino Karlsson ersätter K-G Andersson som lagledare för H60

7. VÅR-OCH HÖSTTOUREN

Per Olsson fortsätter som arrangör av touren.
Han undersöker resmål och informerar vi mail.
Han tar tacksamt emot förslag.


Mötet avslutades

Därefter följde kaffe med dopp

Ordförande Vid pennan

Arne Norlin UllaÖberg

Närvarande:
Olle Björnevi, Lennart Falk, Johnny Johansson, Carl-Ivar Westin, Bo Ericsson,Lisbeth Ekbäck,
Yngve Pettersson, Kent Pettersson, Mårten Gjötteberg, Michael Fredin, Lotta Pettersén,
Runar Mattsson, Stefan Österberg, Jan-Ove Mokvist, B-G Jarefors, Bo Johansson, Lennart Öberg,
Kenneth Björnlund, Per Olsson, Lars Rova, Hans Erissson, K-G Andersson, Arne Norlin
Ulla Öberg

 

Kommande events

Inga evenemang inplanerade...