Juniorgolf

Namn: Nicklas Harlin
Befattning: Tränare
E-post: nicklas.harlin@pgasweden.com


Juniorinformation 2017

Torsdag den 4 maj drar vi igång med säsongens juniorträningar och en hel del nyheter är på gång.

Nytt för i år är att vi kommer att blanda tjejer och killar i våra träningsgrupper och upplägget kommer att se ut enigt följande:

Grupp 1 klockan 17.00–17.40, 6-9 år

Grupp 2 klockan 17.45–18.25, 10-12 år

Grupp 3 klockan 18.30–19.10, 13 år och uppåt

Under torsdagsträningarna kommer vi att fokusera på teknik och grundträning på spelets olika delar. Torsdagsträningarna kommer att ledas av Nicklas, Andreas och Viktor. Vi kommer även lägga till en träningsdag för grupp 2 och 3 på måndagar med spel på banan. Henrik Svalin kommer att vara ansvarig för måndagsträningarna.  

Måndagsträningarna för grupp 2 och 3 kommer att starta den 15 maj kl. 18. Vi samlas vid övningsgreen och delar upp oss i olika bollar. Banträningen arrangeras för att få ut juniorena mer på banan och på så sätt hjälpa dem att komma igång med spelet på riktigt. Under spelet på banan kommer vi blanda in regelkunskap, golfvett, säkerhet, strategi m.m.

Målet 2017 är att få aktivare juniorer på klubben och öka antalet juniorer i verksamheten

Vid första tränings tillfället, den 4 maj, önskar vi att minst en förälder till varje barn närvarar under träningen, då kommer ni att få mer information om årets nyheter. I takt med att vi skapar fler aktiviteter och fler ledare som är involverade, så blir det allt viktigare med kommunikation, därför har vi skapat två nya Facebook grupper. En grupp för föräldrar/juniorer och en ledargrupp. Vi berättar mer om upplägget och användningen av Facebook grupperna den 4 maj.

Ytterligare ett mål 2017 är att få fler ledare genom att engagera fler äldre- och före detta juniorer och även föräldrar, till att börja med framförallt under måndagsträningarna på banan. Under maj/juni kommer alla ledare att få möjlighet att gå Golfens Ledarutbildning 1. Tanken är att ge ännu fler kunskap om spelet och möjlighet att påverka vår verksamhet.

Hoppas att ni precis som vi ser fram emot en ny spännande golfsäsong!

Juniorkommittén

Nicklas, Andreas, Henrik & Viktor

Kontakt Nicklas Harlin kansli@vingakersgolf.se

 

Kommande events