Juniorkommitén

Namn: Nicklas Harlin
Befattning: Tränare
E-post: nicklas.harlin@pgasweden.com

Namn: Henrik Svalin
Befattning: Ledare
E-post: henrik@svalin.se