Seniorgolfen

Seniorgolfen startade 20 april. 
Vi startar fn kl 8:08 på onsdagar.

Närmast hål är varje gång hål 4 och 16.
Herrar 75 och damer får starta från 48 (om man inte anmält annat vid anmälan). Övriga startar från 53 om man inte i anmälan anmält 57.

Man anmäler sig i MinGolf senast kl 15 på tisdagen.

Avslutning sker 28 september med lunch och prisutdelning.

2021 –  historik

Antikrundan startade redan 24 mars med 30 spelsugna och förväntansfulla deltagare. Rundan hann bara genomföra 2 omgångar sen satte pandemin stopp och den återstartade 2 juni då med 37 deltagare som visade sig vara det näst högsta deltagarantalet.
Pandemin satte sitt spår hela säsongen med lite lägre antal deltagare än det normala. Totalt deltog 52 spelare (57/2020) och Antikrundan hoppas på fler spelare 2022.  Snitthandikappet var 25,0 en höjning under året med 0,7. (beräknat på de som spelat minst 8 ggr) 27