Seniorgolf

Sammankallande: Per Olsson

Lagledare H70 är Kenneth Björnlund
Lagleare H60 är Dino Karlsson