Historik

Vingåkers Golfklubb bildades 1986. Under banarkitekten Sune Lindes ledning skapades en av Sveriges bästa 9-hålsbanor, som stod klar 1989.

Lagom till klubbens 20-jubileum 2006 kunde vår nya 18-håls bana invigas, de nio nya hålen ritades av Peter Fjällman. Banan har utnämnts till ”En av Golf Sveriges okända pärlor” av tidningen Svensk Golf.

De senaste åren har stor möda lagts på förfining och utveckling av banan liksom kringarrangemang. Genom det nära samarbetet mellan Vingåkers Golf och Båsenberga Hotell & Konferens så erbjuds en komplett golfanläggning.