Styrelsen

Styrelsen arbetar med kommitté och föreningsfrågor, nedan finner ni kontaktuppgifter till de som sitter i styrelsen.

Ordförande
Anders Kind
E-post anderskind@outlook.com

Kassör
Runar Mattsson
E-post: runar.mattsson@telia.com

Sekreterare
Susanne Torssander
E-post: susanne.torssander@gmail.com

Ledamot
Samuel Karlsson
E-post: op.karlsson@hotmail.com

Ledamot
Gunnar Flinta
E-post: gunnarflinta@me.com

Ledamot
Mårten Gjötterberg
E-post: martengjotterberg@gmail.com

Ledamot
Henrik Svalin
E-post: henrik@svalin.se  

Ledamot
Anna Dahlqvist
E-post: anna_dahlquist@hotmail.com