Hyra golfbil

Hyra golfbilPris
Medlem/Gäst med läkarintyg  250:-
Gäst350:-
10-kort medlem (gäller vardagar)1600:-

 

Hyresvillkor för golfbilar

§ 1.Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2. Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

§ 3. Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Bilar får under inga omständigheter framföras på, eller tätt intill fore-green. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4. Åtgärder vid skada eller fel
Hyrespersonen har ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrespersonen orsakat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrespersonen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrespersonen vilka åtgärder som skall vidtagas.

§ 5. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktions- och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden pga fordonets kondition eller fel, är hyrespersonen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6.  Antal personer i golfbilen
Golfbilarna är avsedd endast för 2 personer samtidigt.

§ 7. Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats, sättas på laddning samt tömmas av hyrespersonen. Nycklar återlämnas till uthyraren eller i greenfeeinkastet när shopen är stängd.