Medlemsavgifter

Vi kan erbjuda betalning dels i fakturaform men även som delbetalning via autogiro utan några extra avgifter.

Klicka här för att skicka en ansökan om medlemskap

Avgifter 2024

Fullvärdig 26-84 år
Årsavgift: 5 500 kr (Autogiro 459 kr/mån i 12mån, feb-jan)
Deposition: 0 kr

Fullvärdig med lån 26-84 år (ej nytecknade medlemmar)
Årsavgift: 4 900 kr (Autogiro 817 kr/mån i 6mån)
Deposition: 10 000 kr

Greenfeemedlem med lån inkl. 4 greenfee (ej nytecknade medlemmar)
Årsavgift: 2 000 kr
Deposition: 10 000 kr

Fullvärdig 85+ 
Årsavgift: 3 900 kr

Fullvärdig med lån 85+
Årsavgift: 2 900 kr
Deposition: 10 000 kr

Fullvärdig 22-25 år
Årsavgift: 3 900 kr (Autogiro 325 kr/mån i 12mån, feb-jan)

Heltidsstuderande t.o.m. 30 år (intyg)
Årsavgift: 2 700 kr (Autogiro 225 kr/mån i 12mån, feb-jan)

Junior 17-21 år
Årsavgift: 2 000 kr (Autogiro 167 kr/mån i 12mån, feb-jan)

Junior 11-16 år
Årsavgift: 1 000 kr

Knattar -10 år
Årsavgift: 500 kr

Passiv medlem
Årsavgift: 200 kr

Greenfeemedlem inkl. 2 greenfee med 50% rabatt
Årsavgift: 595 kr                          

Hyra vagnskåp
Årsavgift: 300kr standard skåp
Årsavgift: 450kr stort skåp