Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Årsmöte Vingåkers Golfklubb

mars 29 @ 17:00 - 20:00

Årsmöte onsdag 29/3 kl. 19 på Båsenberga Hotell & Konferens.

Klockan 17.00 är alla Årsmötesdeltagare välkomna till klubbrummet för närmast hål tävling i golfsimulatorn. Klockan 18.30 serveras kaffe och smörgås på Båsenberga konferens.

 

Föredragningslista

1 Mötets öppnande

2 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3 Stadgeenligt utlysande för mötet

4 Fastställande av föredragningslista för mötet

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera mötets protokoll

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (för godkännande)

8 Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret (för godkännande)

9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning och det senaste

verksamhetsåret (för godkännande)

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (för godkännande)

12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13 Övriga frågor

14 Mötets avslutning

 

 

Details

Date:
mars 29
Time:
17:00 - 20:00

Venue

Båsenberga