Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Årsmöte Vingåkers Golfklubb

mars 21 @ 18:30 - 20:00

Årsmöte torsdag 21/3 kl. 19 på Båsenberga Hotell & Konferens.

Klockan 18.30 serveras kaffe och smörgås.

 

Föredragningslista

1 Mötets öppnande

2 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3 Stadgeenligt utlysande för mötet

4 Fastställande av föredragningslista för mötet

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera mötets protokoll

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (för godkännande)

8 Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret (för godkännande)

9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning och det senaste

verksamhetsåret (för godkännande)

10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om innevarande års budget (enligt beslut på Höstårsmötet)

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (för godkännande)

12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13 Övriga frågor

14 Mötets avslutning

 

VÄLKOMNA!

Styrelsen i Vingåkers GK

 

 

Details

Date:
mars 21
Time:
18:30 - 20:00

Venue

Båsenberga