Latest Past Evenemang

Höstårsmöte 23 november

Kallelse till höstårsmöte Onsdagen den 23 november 2022 kl. 19.00 Plats: Klubbrummet Dagordning höstmöte 2022 Fastställande av röstlängd för mötet. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Fastställande av föredragningslista. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter […]

Hösttouren

Starttider: Tors 6 okt, 08.30-11.30 Spelform: Slaggolf Max antal: - Anmälan senast: På plats

Final veckogolfen

Starttider: Sön 2 okt, 09.00-10.00 Spelform: Slaggolf Max antal: - Anmälan senast: Tors 29 sept kl. 16.00