Verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023.

Ordförande Anders Kind

Kassör Runar Mattsson

Sekreterare Susanne Torssander

Ledamöter Samuel Karlsson, Mårten Gjötterberg, Henrik Svalin, Gunnar Flinta och Anna Dahlqvist


Vingåkers Golfklubb har under året genomfört 8 protokollförda sammanträden samt samverkansmöten med RF SISU, Vingåkers golf AB och kommittéer. Vi har även deltagit i Sörmlands golfförbunds möten.

2023 blev ett speciellt år. Vi öppnade inte banan förrän den 15 april. Däremot var banan tidigt på försommaren redan torr och med bra rull för oss som glädjs åt varje extra meter. Efter midsommar byttes dock den torra banan ut mot en bana som bara blev blötare och blötare fram tills att den stängdes den 1 november. Våra medlemmar och gäster fortsätter att vara flitiga spelare även om årets antal spelade rundor minskade något jämfört med 2022. Den blöta och tråkiga sensommaren och hösten bidrog förstås till det.

Klubbens försöker att utveckla aktiviteter på lokal nivå. Antikrundan och andra lokala aktiviteter fungerar mycket bra. Vi ser också ett ökande användande av vår golfsimulator. Vi har deltagit i seriespel i division 2 herrar samt i regionala serier för Damer, H50, H60 och H70. Vi ser tyvärr att det blir svårare och svårare att engagera medlemmar till att vara med och hjälpa till för att driva våra aktiviteter och serielag.

Tävlingsverksamheten har fungerat mycket bra tack vare sponsorer, tävlingskommitté och alla våra deltagare. Hjärtat i vår tävlingsverksamhet blir som tidigare vår populära golfvecka. Under 2024 står Sörmland som värd för Golf-SM.

Banpersonalen har gjort ett mycket bra jobb under året vilket både medlemmar och gäster kan skriva under på.

Klubbens ekonomi är fortfarande god, vilket på sikt gynnar alla medlemmar.

Vingåkers Golfklubb vill tacka våra sponsorer och Vingåkers Golf AB  för mycket gott samarbete under 2023.

Styrelsen Vingåkers Golfklubb

Vingåker 2024-03-01