Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Höstårsmöte 23 november

23 november 2022 @ 19:00 - 20:00

Kallelse till höstårsmöte

Onsdagen den 23 november 2022 kl. 19.00

Plats: Klubbrummet

Dagordning höstmöte 2022

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Val av
  1. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
  3. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  4. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår;
  5. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
  6. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  7. ombud till GDF-möte.
 9. Övriga frågor (information och diskussion).

 

 

VÄLKOMNA!                                                          Styrelsen i Vingåkers GK

Detaljer

Datum:
23 november 2022
Tid:
19:00 - 20:00